Enwau Baban Russian: wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor 11,07 EUR*